Årsrapport

Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal der i forbindelse med regnskabet for de enkelte år udarbejdes en årsrapport. Rapporten indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der har været gældende for det pågældende regnskabsår, både administrativt, organisatorisk og pædagogisk.

Årsrapport Børne U.N.I 2016 (pdf)

Årsrapport Børne U.N.I 2017 (pdf)

Referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på skolens intranet, hvortil der kræves login.