Trinopdeling

Skolen er opdelt i tre storteam (grå cirkel): Yngste, Mellemste og Overbygningen. Disse er delt op i trin og årgange (farvede bokse). LME er Lille Mellem, SME er Store Mellem, LOB er Lille Overbygning, og SOB er Store Overbygning:

Trinopdeling på privatskolen Børneuniversietet

Aldersintegrerede trin og årgangsklasser

De enkelte trin består af to årgange. Undervisningen foregår henholdsvis aldersintegreret på tværs af de to årgange og inden for årgangsklassen.

En række fag, såsom dansk, matematik og sprogfagene engelsk og tysk varetages i hold inden for den enkelte årgang.

Andre fag såsom natur og teknik, samt kulturfag som historie og religion foregår oftest på tværs af de to årgange.

Derudover foregår en del anden undervisning på tværs af de to årgange. Det er kreative værksteder/valgfag, projektfag, familiegrupper m.m. Du kan læse mere om undervisningsmetoderne og vores pædagogiske praksis. På siden om vores metoder kan du også læse, hvilken undervisning der foregår på årgangen, og hvilken der foregår på tværs af årgangene.

Kerneteam

På hvert trin er det et kerneteam af lærere og pædagoger, der i så høj grad som muligt dækker elevernes faglige, personlige og sociale behov på trinnet. De står for planlægningen og afviklingen af undervisningen, og de har ansvaret for det sociale miljø på trinnet og på den enkelte årgang.

I disse kerneteams er alle lærere kontaktlærere. For at kunne dække trinnets faglige mål låner man i perioder lærere fra andre trin.

Kontaktlærere

Kontaktlærerne har hver ansvaret for ca. 17 elever på tværs af de to årgange på trinnet. Denne gruppe af elever udgør tilsammen et familiehold, og kontaktlærerens funktion er den samme som den, traditionelle klasselærere udfylder.

Kontaktlæreren står for kontakten til eleverne på familieholdet og kommunikationen mellem skolen og hjemmet.

Når alle lærerne på et trin er kontaktlærere, skabes der en større sammenhæng og fælles ansvarlighed mellem de voksne på trinnet. Det giver et større fælles kendskab til alle børn på trinnet, da det kræver meget kommunikation og samarbejde på tværs af årgangene og dermed større sammenhæng og samhørighed på hele trinnet, voksne og børn/unge imellem.

Familiehold

Et familiehold består af ca. 17 elever på tværs af de to årgange på trinnet. Alt efter trin har familieholdene lidt forskellig funktion og mødehyppighed.

Familieholdene skaber rum for tæt kontakt, kendskab og tryghed i en mindre gruppe af elever og en lærer. De mødes regelmæssigt til en form for ”klassens time”, hvor man kan tage relevante emner op. Desuden har de sociale og faglige forløb sammen.

Familieholdene udgør også værkstedsgrupperne i YNG, LME og SME.