Tilsynsrapport

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler (Friskoleloven) skal undervisningen i en fri grundskole stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

En fri grundskole har således pligt til at give ethvert barn i den undervisningspligtige alder – og barnet har en tilsvarende ret til at modtage – en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Vurderingen af, om loven følges, varetages på Børne U.N.I af en certificeret tilsynsførende. Børne U.N.I har samarbejdet med den samme tilsynsførende gennem en række år.

I følge Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende skal skolens tilsynsførende vælges af forældrekredsen efter et særligt regelsæt. Skolens bestyrelse har ansvaret for, at valget gennemføres.

Tilsynet med skolens almindelige virksomhed påhviler forældrene til børn i skolen.

Hent tilsynserklæringer for de seneste år i pdf:

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Infomøde 8.-9. årgang 2021/22: Udsat - yderligere information følger
ANSØG OM PLADS
Ansøg om optagelse
Hjemmesiden er ny, der vil løbende komme tilføjelser og rettelser.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram