Medarbejdere

Alle ansatte på Børne U.N.I er engagerede i at skabe en hverdag for eleverne, der både er tryg og sikrer udvikling og læring for alle børn.

Vi er en samlet personalegruppe på ca. 35 personer, og sammenlignet med andre skoler er det en mindre enhed. Det giver en stor sammenhængskraft og mulighed for viden om, hvad der sker på Børne U.N.I, både på tværs af trin og på tværs af skole og SFO.

Det er et udtalt mål at skabe en god balance i kønsfordelingen blandt de ansatte, og vi har næsten lige mange kvinder og mænd ansat i den samlede personalegruppe.

Vi stræber efter, at underviserne på Børne U.N.I er læreruddannede. På hvert trin og i SFO’en er der tilknyttet et fast team. Det er i høj grad selvstyrende teams, der varetager de pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver omkring trinnene og en række andre skolerelaterede opgaver.

Der er en fast pædagog og/eller pædagogisk medhjælper tilknyttet de tre yngste trin. Udover at være i SFO’en indgår pædagogerne også i undervisningen på de pågældende trin. De er med til at sikre overgangen fra skoledelen til SFO’en og deltager på lejrture og andre fællesarrangementer.