Medarbejdere

Alle ansatte på Børne U.N.I er engagerede i at skabe en hverdag for eleverne, der både er tryg og sikrer udvikling og læring for alle børn.

Vi er en samlet personalegruppe på ca. 35 personer, og sammenlignet med andre skoler er det en mindre enhed. Det giver en stor sammenhængskraft og mulighed for viden om, hvad der sker på Børne U.N.I, både på tværs af trin og på tværs af skole og SFO. Børne U.N.I udvikles af de mennesker, der arbejder på skolen. Da vores værdier, pædagogiske principper, mål og vision er tydelige for alle medarbejdere på Børne U.N.I, er der en stor grad af frihed til at eksperimentere og udvikle inden for denne ramme. 

Det er et udtalt mål at skabe en god balance i kønsfordelingen blandt de ansatte, og vi har næsten lige mange kvinder og mænd ansat i den samlede personalegruppe.

Underviserne på Børne U.N.I er læreruddannede eller pædagoguddannede. På hvert trin og i SFO’en er der tilknyttet et fast kerneteam. Det er i høj grad selvstyrende teams, der varetager de pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver omkring trinnene og en række andre skolerelaterede opgaver.

Der er en fast pædagog og pædagogisk medhjælper tilknyttet de tre yngste trin. Udover at være i SFO’en indgår pædagogerne også i undervisningen på de pågældende trin. De er med til at sikre overgangen fra skoledelen til SFO’en og deltager på lejrture og andre fællesarrangementer.

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Klik her
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier