Optagelse

Børne U.N.I inviterer i løbet af efteråret til informationsmøder, hvor nye og interesserede forældre og børn kan besøge skolen og høre om det pædagogiske grundlag, skolens profil og undervisning af eleverne.

Åben Skole
Åben Skole er den dag på året, hvor landets grundskoler holder åbent hus for alle. Arrangementet tilrettelægges i et samarbejde mellem Skole & Forældre, enkelte kommuner samt Dansk Friskoleforening og afholdes første torsdag i november. Børne U.N.I deltager ikke hvert. Du kan finde information om deltagelse og dato i boksen til højre. Tilmelding er ikke nødvendig.

Skolestart
Børne U.N.I holder i efteråret – den første onsdag i oktober – informationsmøde for interesserede forældre til elever, der skal starte på 0. årgang, det efterfølgende kalenderår. Her kan du høre mere om skolens værdigrundlag, hverdagen, undervisning, aktiviteter og meget andet. Tilmelding er ikke nødvendig, men er mulig på skolens Facebookside. Dato finder du i boksen til højre.

Overbygningen
Børne U.N.I holder i efteråret informationsmøde for interesserede forældre til elever, der skal starte i overbygningens 8.-9. årgang, det efterfølgende kalenderår. Her kan I høre mere om skolens værdigrundlag, hverdagen, undervisning, aktiviteter og meget andet. Tilmelding er ikke nødvendig, men er mulig på skolens Facebookside. Dato finder du i boksen til højre.

Optagelse
For at blive optaget på Børne U.N.I, skal du udfylde en ansøgning samt indbetale ventelistesgebyr.

Skolen har to ventelister; en for skolestart i 0. årgang og en for optag på eksisterende årgange. De tidlige årgange er som oftest overtegnede, men der opstår indimellem pladser på de lidt ældre årgange.

Vi tilstræber at optage lige mange piger og drenge på hver årgang.

Læs mere om ventelister og optagelsesforløb:

Læs mere om ventelister og optagelsesforløb:

Skolestart 0. årgang – barnet er endnu ikke startet i skole

Optagelse 0.-9. årgang – barnet er allerede startet i skole og ønsker et skoleskift