Organisation

Skolens officielle navn er “Børne U.N.I på Vesterbro” men kaldes populært “Børneuni”. Vi er en fri grundskole, og organisatorisk hører skolen til i skoleforeningen Lilleskolernes Sammenslutning. Vi er en selvejende institution og får statstilskud i henhold til loven om frie skoler.

Bestyrelsen er Børne U.N.I’s øverste ledelse. Den vælges hvert år til generalforsamlingen i april. Bestyrelsen tager principielle og praktiske beslutninger om skolens økonomi, drift og udvikling.

Skoleledelsen står for den daglige drift. Det er skoleledelsens ansvar at efterleve de beslutninger, der tages af bestyrelsen.

Forældrene forventes også at deltage aktivt i skolens og elevernes fællesskab.

Lilleskolen

Som lilleskole er vi en del af en pædagogisk bevægelse, der startede i 1949, hvor nye lilleskoler med tiden dukkede op over hele Danmark. I dag er der ca. 60 lilleskoler fordelt i hele landet fra Bornholm til Skagen.

Lilleskolens kultur bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver, medbestemmelse, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.

Lilleskolens dagligdag kendes på gensidig respekt, rummelighed, venskaber og nærvær.

Lilleskolen kendes på en høj grad af musisk-praktisk arbejde og på, at der er kort vej fra idé og problem til initiativ og handling.

Det er et mål at børnene udvikler sig til livsduelige mennesker, der udviser mod, respekt og handlekraft.