Velkommen til Børne U.N.I

Børne U.N.I på Vesterbro –  i daglig tale Børneuni – er en lilleskole og en fri grundskole med ca. 300 elever fordelt på 10 årgange. Forkortelsen U.N.I står for Udsyn, Nærvær og Indsigt.

Lilleskolerne er en del af Dansk Friskoleforening og hører under samme lovning som en privatskole.

Ledige pladser

I vores store overbygning fordobler vi årligt antallet af elever med et optag på 22-24 elever. Der er fortsat enkelte pladser til kommende 8. årgang for 2019 – samt flere pladser fra 2020 og frem. Ansøgningsskema findes ved at klikke her.

Vi har ingen ledige pladser i 0.-7. klasse i øjeblikket, men det er muligt at blive skrevet op på venteliste til de kommende år – for alle årgange.

Vores principper

På Børne U.N.I arbejder vi ud fra princippet, at det er børnenes interesse og motivation, som skal drive værket. Derfor giver vi børnene plads til at forske, eksperimentere og lege sig frem til ny erfaring og viden.

Børnene lærer hinanden at kende på tværs af alder gennem mange forskellige aktiviteter, hvor store og små støtter og drager nytte af hinanden. Fællesskab og samarbejde er vigtige grundelementer i dagligdagen på Børne U.N.I.

Forældrene er en aktiv partner, når det kommer til skolens hverdag og udvikling. Det medfører et godt og konstruktivt samarbejde, og alle bidrager på de måder, de kan, både i elevens hverdag og i skolens sociale og praktiske aktiviteter.

Du kan også blive klogere på optagelsesproceduren, hverdagen og historien bag Børne U.N.I. Og alt det andet, du gerne vil vide mere om som kommende eller nuværende elev eller forælder.

God læselyst.