Velkommen til Børne U.N.I

Børne U.N.I på Vesterbro –  i daglig tale Børneuni – er en lilleskole og en fri grundskole med ca. 300 elever fordelt på 10 årgange. Forkortelsen U.N.I står for UdsynNærvær og Indsigt.

Børne U.N.I er en del af Lilleskolernes Sammenslutning og er en Fri Grundskole under Børne- og Undervisningsministeriet.

Fællesskabet

Vi tror på fællesskabet som udgangspunkt og fundament for vores udvikling, læring og trivsel.  Vi skal være noget værdifuldt for hinanden, og vi skal skabe noget i fællesskab, som er til gavn og glæde for andre end os selv.

Læs mere

Projekt- og designbaseret undervisning

På Børne U.N.I lever og ånder vi for projektarbejde og designtænkning på alle niveauer; fra det enkelte barns indflydelse på den Verden vi lever i, til undervisningens tilrettelæggelse og udførelse samt til hele skolens kontinuerlige pædagogiske og didaktiske udvikling. 

Læs mere

Er du nysgerrig på udskolingen

På 8. årgang åbner vi dørene for 24 nye elever. Det betyder at der er 50 elever på henholdsvis 8. og 9. årgang, ialt 100 skønne unge mennesker. Det giver det dynamiske ungdomsmiljø, med stor mulighed for projektarbejde, undervisning og venskaber på de enkelte årgange og på tværs af hele trinnet. 

Vi fører til Folkeskolens 9. klasses afgangsprøver. 

Læs mere

LEDIGE PLADSER

Hvert år optager vi 24 elever til 0. klasse og yderligere 24 elever til vores 8. klasse.

P.t. har vi en plads ledig i 1. klasse og en plads ledig i 4. klasse. 

På de øvrige klassetrin er der i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten. 

Læs mere om optagelse på venteliste her.

VIGTIGE DATOER

Infomøde skolestart 2022/23:

Mandag d. 10. oktober kl. 16:30 - 18:00

Infomøde 8.-9. årgang 2022/23:

Tirsdag d. 8. november kl. 17:00 - 19:00

Vores principper

På Børne U.N.I arbejder vi ud fra princippet, at det er børnenes interesse og motivation, som skal drive værket. Derfor giver vi børnene plads til at forske, eksperimentere og lege sig frem til ny erfaring og viden.

Børnene lærer hinanden at kende på tværs af alder gennem mange forskellige aktiviteter, hvor store og små støtter og drager nytte af hinanden. Fællesskab og samarbejde er vigtige grundelementer i dagligdagen på Børne U.N.I.

Forældrene er en aktiv partner, når det kommer til skolens hverdag og udvikling. Det medfører et godt og konstruktivt samarbejde, og alle bidrager på de måder, de kan, både i elevens hverdag og i skolens sociale og praktiske aktiviteter.

Du kan også blive klogere på optagelsesprocedurenhverdagen og historien bag Børne U.N.I. Og alt det andet, du gerne vil vide mere om som kommende eller nuværende elev eller forælder.

God læselyst.

Hjemmesiden er ny, der vil løbende komme tilføjelser og rettelser.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram