Velkommen til Børne U.N.I

Børne U.N.I på Vesterbro –  i daglig tale Børneuni – er en lilleskole og en fri grundskole med ca. 300 elever fordelt på 10 årgange. Forkortelsen U.N.I står for UdsynNærvær og Indsigt.

Børne U.N.I er en del af Lilleskolernes Sammenslutning og er en Fri Grundskole under Børne- og Undervisningsministeriet.

Velkommen til Børne U.N.I

Vi tror på fællesskabet som udgangspunkt og fundament for vores udvikling, læring og trivsel.  Vi skal være noget værdifuldt for hinanden, og vi skal skabe noget i fællesskab, som er til gavn og glæde for andre end os selv.

Projekt- og designbaseret undervisning

På Børne U.N.I lever og ånder vi for projektarbejde og designtænkning på alle niveauer; fra det enkelte barns indflydelse på den Verden vi lever i, til undervisningens tilrettelæggelse og udførelse samt til hele skolens kontinuerlige pædagogiske og didaktiske udvikling. 

Er du nysgerrig på udskolingen

På 8. årgang åbner vi dørene for 24 nye elever. Det betyder at der er 50 elever på henholdsvis 8. og 9. årgang, ialt 100 skønne unge mennesker. Det giver det dynamiske ungdomsmiljø, med stor mulighed for projektarbejde, undervisning og venskaber på de enkelte årgange og på tværs af hele trinnet. 

Vi fører til Folkeskolens 9. klasses afgangsprøver. 

LEDIGE PLADSER

Hvert år optager vi 24 elever til 0. klasse og yderligere 24 elever til vores 8. klasse. 

På de øvrige klassetrin er der i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten. 

Læs mere om optagelse på venteliste her.

VIGTIGE DATOER

Informationsmøde kommende 0. Kl 2024/25:

Onsdag d. 11. oktober kl. 16:30 - 18:00

Informationsmøde 8.Kl 2024/25:

Tirsdag d. 7. november kl. 17:00 - 19:00

Vores principper

På Børne U.N.I arbejder vi ud fra princippet, at det er børnenes interesse og motivation, som skal drive værket. Derfor giver vi børnene plads til at forske, eksperimentere og lege sig frem til ny erfaring og viden.

Børnene lærer hinanden at kende på tværs af alder gennem mange forskellige aktiviteter, hvor store og små støtter og drager nytte af hinanden. Fællesskab og samarbejde er vigtige grundelementer i dagligdagen på Børne U.N.I.

Forældrene er en aktiv partner, når det kommer til skolens hverdag og udvikling. Det medfører et godt og konstruktivt samarbejde, og alle bidrager på de måder, de kan, både i elevens hverdag og i skolens sociale og praktiske aktiviteter.

Du kan også blive klogere på optagelsesprocedurenhverdagen og historien bag Børne U.N.I. Og alt det andet, du gerne vil vide mere om som kommende eller nuværende elev eller forælder.

God læselyst.

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Klik her
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier