Bestyrelsen

Bestyrelsen på Børne U.N.I bliver valgt på den årlige Generalforsamling, der bliver holdt årligt i slutningen af april. Bestyrelsen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoriblandt der udpeges en formand og en næstformand.

Bestyrelsen består af 4 (5) medlemmer valgt af forældrekredsen og 3 (2) eksterne medlemmer.

Desuden er der valgt tre suppleanter. Alle valgte deltager i skolens ordinære bestyrelsesmøder. Derudover deltager skolens ledelse, medarbejderrepræsentant og tillidsrepræsentant.
Møder og opgaver
Bestyrelsen, der er skolens øverste myndighed, holder ca. 11 møder om året. På bestyrelsesmøderne drøfter skolens ledelse med bestyrelsen alle overordnede forhold vedrørende skolens udvikling og drift.
Nuværende bestyrelse

Den nuværende bestyrelse er valgt den 26. april 2022

Interne bestyrelsesmedlemmer
Jakob de Lemos
Ann Harpøth Thor
Christian Rohmann
Jesper Møller
Tina Legor
Eksterne bestyrelsesmedlemmer
Peter Flügge
Lasse Glavind
Suppleanter
Jonas Stræde
Kathrine Muff
Trine Panton
LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Infomøde 8.-9. årgang 2021/22: Udsat - yderligere information følger
ANSØG OM PLADS
Ansøg om optagelse
Hjemmesiden er ny, der vil løbende komme tilføjelser og rettelser.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram