Bestyrelsen

Bestyrelsen på Børne U.N.I bliver valgt på den årlige Generalforsamling, der bliver holdt årligt i slutningen af april. Bestyrelsen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoriblandt der udpeges en formand og en næstformand.

Bestyrelsen består af 4 (5) medlemmer valgt af forældrekredsen og 3 (2) eksterne medlemmer.

Desuden er der valgt tre suppleanter. Alle valgte deltager i skolens ordinære bestyrelsesmøder. Derudover deltager skolens ledelse, medarbejderrepræsentant og tillidsrepræsentant.

Møder og opgaver

Bestyrelsen, der er skolens øverste myndighed, holder ca. 11 møder om året. På bestyrelsesmøderne drøfter skolens ledelse med bestyrelsen alle overordnede forhold vedrørende skolens udvikling og drift.

Se gældende vedtægter for Børneuniversitetet.

Nuværende bestyrelse

Den nuværende bestyrelse er valgt den 26. april 2022

Interne bestyrelsesmedlemmer
Jakob de Lemos
Ann Harpøth Thor
Christian Rohmann
Jesper Møller
Tina Legor

Eksterne bestyrelsesmedlemmer
Peter Flügge
Lasse Glavind

Suppleanter
Jonas Stræde
Kathrine Muff
Trine Panton

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2024/25
Onsdag 4 Oktober - 2023
Kl 16:30 - 18:00

Informationsmøde 8.Kl 2024/25
Tirsdag 7 November - 2023
Kl 17:00 - 19:00
ANSØG OM PLADS
Ansøg om optagelse
LEDIGE STILLINGER
Pædagog på Børne U.N.I
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier