Trinopdeling

Undervisningsmetoderne på Børne U.N.I er valgt, så de bygger op omkring vores vision, og de tager udspring i vores lærings- og dannelsessyn.

Alle vores metoder og tilgange i undervisningen fører mod det samme overordnede mål i forhold til slutmålene for Fælles Mål i folkeskolen og for de pædagogiske mål for de kompetencer, vi ønsker eleverne udvikler – det, vi kalder de seks fyrtårne. De er dog tilpasset de enkelte udviklingstrin, som gælder for de enkelte trin og årgange, samt for den enkelte elev.

Vi lægger stor vægt på, at undervisningen giver mulighed for en mangfoldighed af tilgange. Det betyder, at der er tidspunkter med aktivitet og bevægelse, og tidspunkter med faglige oplæg og tid med stille fordybelse.

Vi tror på afveksling i arbejdet, som veksler mellem at foregå i grupper, i par eller individuelt. Vi forsøger at skabe læringsmuligheder, der er så differentierede som muligt og dermed tager højde for børnenes forskellige udviklingstrin og måder at lære på.

I det følgende beskriver vi de overordnede undervisningsmetoder, vi anvender på Børne U.N.I. Her kan du læse om de metoder, vi arbejder med på de enkelte trin. Nogle af metoderne går igen fra trin til trin.

På Børne U.N.I fører vi Folkeskolens 9. klasses Afgangsprøver

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Klik her
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier