Profil

Børne U.N.I er en fri grundskole med skole og integreret fritidsordning beliggende på Vesterbro i København. Vi har ca. 290 elever fordelt på 10 årgange, 0.-9. årgang.
Den pædagogiske praksis på skolen bygger på vores grundlag af vision, værdier, pædagogiske fyrtårne samt vores menneske-, samfunds– og læringssyn. Det udgør et grundlag, der giver os et solidt fundament og tegner vores retning og handlinger. Nu og i fremtiden.

Børne U.N.I fører til Folkeskolens 9. klasses afgangsprøver 

Vision

På Børne U.N.I ønsker vi at understøtte udviklingen af det innovative, empatiske og handlende menneske, der tillidsfuldt interagerer i sociale, kulturelle, demokratiske og andre samfundsmæssige sammenhænge.

På Børne U.N.I lever og ånder vi designtænkning på alle niveauer; fra det enkelte barns indflydelse på den verden vi lever i, til undervisningens tilrettelæggelse og udførelse samt til hele skolens kontinuerlige pædagogiske og didaktiske udvikling. På den måde ser vi os selv som en helhed, der gør det vi siger. Vi sætter en ære i, at det vi sætter i søen - hvad enten det er et nyt tiltag, et undervisningsforløb eller et møde, så skal være relevant og meningsfuldt.

Vi tror på, at vi skal noget sammen. Vi skal være noget for hinanden, og vi skal skabe noget i fællesskab. 

I fællesskabet udvikler vi os og forankrer os i en omskiftelig verden, og gennem entreprenørskabet rækker vi ud i samfundet for at skabe en udbytterig udveksling mellem skole og samfund.

På Børne U.N.I arbejder vi projekt- og produktorienteret med fokus på samarbejde og kreative processer, forankret i et solidt fagligt fundament.

Det er vores vision, at Børne U.N.I forbilledligt varetager og fremelsker demokratisk dannelse og uddannelse gennem autentisk inddragelse af elever, ansatte, forældre og bestyrelse.

På Børne U.N.I ønsker vi at være i dynamisk udveksling og samarbejde med omverdenen. At kunne inspirere og lade os inspirere af andre, der arbejder med læreprocesser, undervisning og pædagogiske udviklingsprocesser for børn.

Vi ønsker at åbne dørene, så relevante interessenter kan komme og opleve vores skole og få gavn af vores viden og faciliteter. Samarbejdet kan opstå omkring tidsafgrænsede projekter eller funderes i bestående partnerskaber.

En fri grundskole

Skolen skiftede navn i 2015 fra Børneuniversitetet til Børne U.N.I, grundet universitetsloven 2011, der gjorde universitet til en beskyttet titel. Det officielle navn er i dag “Børne U.N.I på Vesterbro”, men skolen kaldes populært “Børneuni”. Vi er en fri grundskole, og organisatorisk hører skolen til i Lilleskolernes Sammenslutning og får statstilskud i henhold til loven om frie skoler.

Samfundssyn

Samfundet er en mangfoldighed af fællesskaber, der er med til at forme os, og som vi selv er medskabere af. Det kræver nysgerrighed, nærvær og medansvar at kunne navigere tillidsfuldt i alle disse små og store fællesskaber – formelle og uformelle, i vores nærmiljø og globalt.

Som skole har vi et særligt ansvar for at vise veje til nye metoder, tilgange og ressourcer, som andre skoler sammen med os kan drage nytte af.

Menneskesyn

Det er et grundvilkår for os mennesker, at vi oplever verden ud fra vores eget perspektiv. Af det udspringer Børne U.N.Is forståelse af empati og mentalisering som en kernekompetence. Alle har evnen til at mentalisere, "at have andres og ens eget sind på sinde", men den kan trænes og forfines.

Vi formes i de relationer, vi indgår i, og med afsæt i vores inderste væsen kan vi have mange forskellige udgaver af os selv. På Børne U.N.I ser vi barnet ud fra dets forskellige potentialer, og der findes ikke kun en sandhed om det enkelte menneske, men mange måder at være og fortælle sig selv på.

Denne forståelse kommer også til udtryk i vores konflikthåndtering, hvor vi altid bestræber os på at se udfordringen fra forskellige perspektiver.

Elevernes forskellighed og mangfoldighed er en styrke. Vi ser det enkelte barns ressourcer og skaber vide rammer, så alle kan udvikle, udtrykke og udfolde deres individuelle særegenhed, forankret i fællesskabet. Vi indgår konstruktivt og forpligtende i samarbejde med hinanden, både i børne- og voksenhøjde.

Vi forventer, at alle bruger og udvikler deres evner. Vi støtter, stiller krav til og udfordrer den enkelte, der hvor han eller hun har brug for det.

Skolens fem fyrtårne

Børne U.N.I ønsker at give alle vores elever mulighed for at blive så kompetente, de kan blive. Det gør vi ved at inspirere, støtte og udfordre dem bedst muligt.
Til det har vi fem fyrtårne, vi navigerer efter. Disse fyrtårne ligger til grund for valgene i vores pædagogiske praksis og i vores samlede måde at udvikle os og arbejde på Børne U.N.I.

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Klik her
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier