Optagelse 1.-7. årgang

Optag 1. – 7. årgang

Opskrivning på ventelisten

Ønsker du/I at skrive dit/jeres barn på venteliste til optag i 1.-7. årgang, kan det gøres løbende og uafhængigt af skoleåret. Link til ventelisten opskrive dit barn 

Ved opskrivning på venteliste kan barnet i praksis blive stående til og med 9. klasse. Her gælder dog, at tilbydes barnet/den unge en plads, og forældrene takker nej to gange, vil man blive slettet fra listen.

Optagelseskriterier i prioriteret rækkefølge:

·       Vi søger at optage lige mange piger og drenge pr. årgang.

·       Søskende til børn, der går på skolen, har fortrinsret.

·       Anciennitet på ventelisten.

Optagelsesforløb
Såfremt der kommer en ledig plads på en årgang, henvender skolen sig til forældrene i henhold til barnets placering på ventelisten til den aktuelle årgang. Med en positiv tilkendegivelse fra forældrene, påbegyndes den afklarende proces for et eventuelt optag.

Første skridt er en samtale, hvor forældrene, og to repræsentanter fra skolen deltager. Hvis der søges optagelse til 6.-9. årgang, forventer vi, at barnet/den unge er med til samtalen.

Hvis begge parter ønsker, at gå videre efter dette møde, aftales der et besøg på skolen, og der udbedes en udtalelse fra den afgivende skole. Skoleudtalelsen skal indeholde status for barnets/den unges faglige, personlige og sociale styrker og udfordringer.

Efter dette aftaler forældre og skolen om barnet/den unge starter på skolen og i så fald, hvornår.

Er barnet optaget på skolen, bekræfter forældrene ønsket om optagelse ved at indbetale depositum. Se betalingsvedtægter.

 

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier