Optagelse 1.-9. årgang

Ønsker du at opskrive dit barn på venteliste til optag i 1.-9. årgang, kan du gøre det løbende og uafhængigt af kalender-/skoleåret.

Inden et barn bliver optaget på Børne U.N.I, er der samtaler med både forældre og barn. Endvidere beder vi også om en udtalelse fra den tidligere skole, fra barnets primære lærere og/eller en elevplan. Læs mere under pkt. 5 “Optagelsesforløb”.

 1. Opskrivning på løbende venteliste 1.-9. årgang
  1. Barnet bliver skrevet på ventelisten ved at forældrene indsender et udfyldt ansøgningsskema samt indbetaler ventelistegebyr pålydende kr. 400 til skolens konto. Ansøgningen skal underskrives af den/de forældre som har forældremyndigheden, og sendes til kontoret pr. post eller mail.
  2. Barnet skrives først på ventelisten, når indbetalingen er registreret i banken. Det er forældrenes ansvar at sørge for, at ansøgningsskemaet er sendt, og pengene er indbetalt. Kontoret sender en bekræftelse pr. mail inden for en måned.
  3. Ved opskrivning på venteliste kan barnet i praksis blive stående til og med 9. klasse. Her gælder dog, at tilbydes barnet en plads, og forældrene takker nej to gange, vil forældrene blive tilbudt en af følgende muligheder:
   1. Barnet bibeholder sin placering på ventelisten, på det aktuelle klassetrin. For at dette kan ske, skal der igen indbetales ventelistegebyr pålydende kr. 400. Det er datoen for denne indbetaling, som bliver den fremadrettede anciennitet.
    Eller
   2. Barnets status ændres til passiv på ventelisten, og vil først blive aktiv i 8. klasse. Herved er der ikke noget ekstra gebyr.
    Eller
   3. Barnet slettes af ventelisten.
  4. Det er forældrenes ansvar at holde kontoret opdateret ved ændring af mobilnumre og/eller mailadresser. Har vi ikke de korrekte oplysninger, er der risiko for, at forældrene ikke modtager information om eventuel optagelse samt indkaldelse til møder.
  5. Vi lukker vores ventelister, når vi vurderer, at det antal børn, der står på listen, har en reel chance for at blive optaget. Med disse betingelser for øje er forældrene naturligvis velkomne til at skrive deres barn op alligevel, vel vidende at chancen for et optag er minimal.
 2. Optagelseskriterier i prioriteret rækkefølge
  1. Vi søger at optage lige mange piger og drenge pr. årgang.
  2. Søskende til børn, der går på skolen, har fortrinsret. Søskende skal være retmæssigt opskrevet senest den 1. september i året før skolestart. Kriteriet bortfalder, hvis den ældre søskende er gået ud af skolen.
  3. Dato for indbetaling af ventelistegebyr (anciennitet på ventelisten).
 3. Placering på venteliste
  Vi oplyser ikke det enkelte barns placering på ventelisten, da det kan skabe uhensigtsmæssige forventninger. Årsagen hertil er, at der kan ske reguleringer af barnets placering på ventelisterne, når vi i årets løb optager elever, som har søskende, der opskrives på ventelisten.
 4. Informationsmøde
  Alle forældre med barn på den løbende venteliste vil blive inviteret til to årlige informationsmøder:

   

  1. Informationsmøde Yngste: Den 1. onsdag i oktober måned, fra kl. 17:00-18:30. Mødet henvender sig primært til forældre med børn på venteliste til skolestart i 0. klasse, men alle forældre er velkomne til at deltage. Det er muligt at møde lærere og den primære pædagog fra YNG samt skolens leder, og her vil blive informeret om skolens værdier, pædagogiske principper samt praksis i skole og SFO. Invitationen udsendes pr. mail, ligesom der annonceres på hjemmesiden og Facebook.
  2. Informationsmøde Overbygning: Medio januar/november afholdes møde fra kl. 17:00-18:30. Mødet henvender sig kun til forældre med børn på venteliste til 6.-9. årgang samt forældre, som allerede har elever på de pågældende årgange. På mødet deltager lærere og elever fra trinnet samt skolens videskoleleder/skoleleder, og her vil blive informeret om skolens værdier, pædagogiske principper og praksis i skole. Invitationen udsendes pr. mail, ligesom der annonceres på hjemmesiden og Facebook.
 5. Optagelsesforløb
  Såfremt der er en ledig plads, henvender skolen sig til forældrene i henhold til barnets placering på ventelisten til det aktuelle trin. Med en positiv tilkendegivelse påbegyndes den afklarende proces for et eventuelt optag:

   

  1. Informationsmøde/samtale: Ved mødet deltager forældrene, en fra skolens daglige ledelse og en lærer fra det trin, hvortil der søges om optagelse. Hvis der søges optagelse til 6.-9. årgang, forventer vi, at barnet/den unge er med til samtalen.
   1. Skoleudtalelse: Der skal foreligge en udtalelse fra den afgivende skole, inden eleven kan komme på prøve (det er optimalt, hvis denne udtalelse allerede foreligger i forbindelse med informationsmødet (pkt. 4) mellem skole og de interesserede forældre/eleven). Skoleudtalelsen skal indeholde status for barnets/den unges faglige, personlige og sociale styrker og udfordringer. I tilfælde af, at det drejer sig om optagelse af et barn, der er støttekrævende, hvad end det er fag-fagligt eller AKT, skal den ledende specialundervisningskoordinator inddrages i optagelsen. Er det ikke muligt at fremskaffe en skoleudtalelse, kan en elevplan sendes til skolens kontor.
   2. Afklaring: På baggrund af informationsmødet og skoleudtalelsen vurderer begge parter, om Børneuniversitetet er det rette skoletilbud for det pågældende barn.
   3. Gensidig prøveperiode: Ønsker begge parter at indgå et samarbejde, følger en prøveperiode. En prøveperiode er gensidig og har typisk en varighed på en måned, men længden er fleksibel i forhold til barnets alder og situation. Efter endt prøvetid evaluerer skolen og forældrene, om det er det rette skoletilbud (det vurderes, om barnet/den unge også skal involveres)
   4. Optagelse godkendt: Hvis skolens leder/viceleder vurderer, at skolen vil være et godt match for barnet/den unge, tilbydes denne en plads.
   5. Er barnet optaget på skolen, bekræfter forældrene ønsket om optagelse ved at indbetale depositum. Skolen sender en faktura pålydende kr. 9.000, som forældrene betaler inden for en måned (umiddelbart efter endt prøveperiode).
 6. Depositum
  Depositum anvendes som sikkerhed for skolens andel i ejendommen i Valdemarsgade 14. Beløbet tilbagebetales ved elevens ophør på skolen og forrentes ikke. Eventuelle restancer i skolepenge, skolerejse eller forældrearbejde vil blive fratrukket.
LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Infomøde 8.-9. årgang 2021/22: Udsat - yderligere information følger
ANSØG OM PLADS
Ansøg om optagelse
Hjemmesiden er ny, der vil løbende komme tilføjelser og rettelser.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram