SFO

Børne U.N.Is pædagogiske målsætninger for SFO’en tager udspring i at skabe så optimale rammer som muligt for, at børnene udvikler deres kompetencer og deres personlighed – fysisk, psykisk og socialt. 

Den primære gruppe i SFOen er børnene fra 0. - 3. klasse. Vi tilbyder også klubtilbud for 4.- 7. klasse to til tre eftermiddage om ugen. 

Pædagogiske målsætninger

Legen udvikler barnet

Vi har den holdning, at børnene skal have mulighed for at lege. Vi mener, at barnet gennem legen udvikler mange af sine personlige kompetencer. Derfor er eftermiddagen præget af børnenes egne lege og aktiviteter – ude såvel som inde.

Vi bestræber os på at værne om børnenes ret og plads til deres eget liv, venskaber og samvær. I legen opbygger børnene deres identitet, selvværd, fantasi, glæde, empati og selverkendelse. De kommunikerer og vælger til og fra, samtidig med at de oplever, at de har et ansvar for, at legen lykkes. Børnene får desuden, under vejledning af voksne, prøvet kræfter med at løse konflikter.

Kreativitet og skaberlyst

I Børne U.N.Is SFO tilbyder vi børnene mulighed for at udvikle konkrete færdigheder og udtrykke sig gennem aktiviteter og værksteder. Eftermiddagen indeholder forskellige planlagte aktiviteter og værksteder, som børnene frivilligt kan vælge at deltage i.

På værkstederne lærer vi børnene glæden ved selv at fremstille ting, bruge værktøjer, at lege sig til kreativitet og at hjælpe hinanden.

Samtale og omsorg

Værksteder og andre fælles aktiviteter er også det sted, hvor vi skaber muligheden for den gode snak. Tid til at lytte, fortælle historier, snakke om venskaber, samt masser af hygge og latter. Produktet har ikke nødvendigvis førsteprioritet – det har til gengæld samværet.

SFO-tiden er børnenes fritid, og inden for de givne rammer selv må de vælge, hvad de vil lave, og hvem de vil lege med. Vi lægger vægt på en rar omgangstone og omsorg for hinanden hele vejen rundt, børn, voksne og forældre imellem.

Dagligdagen i SFO’en

Ligesom skolen er SFO’en funktionsopdelt, hvilket vil sige, at hovedparten af de pædagogiske aktiviteter foregår på tværs af alderstrin. Det er barnets interesser, der styrer dets aktiviteter i SFO’en.

En typisk dag i SFO’en kan se således ud:

07.30: SFO’en åbner – morgenhygge i Hallen
08.30: Morgensamling i Hallen. Herefter skolegang

13.30-15.00: I dette tidsrum får børnene fri fra skole
14.00-16.00: Aktiviteter og værksteder i Hallen og Yngste. Frugt og rugbrød stilles frem i køkkenet, så børnene selv kan forsyne sig
16.15: Værkstederne er pakket ned, og børnene samles i Hallen
17.00: SFO’en lukker

Aktiviteter og værksteder

I SFO’en kan vi tilbyde en række aktiviteter og værksteder, eksempelvis:

 • Træværksted

 • Syværksted

 • Billedkunst

 • Skakklub

 • “Kok amok” – madværksted

 • Bevægelse og leg i vores lejede idrætsfaciliteter

 • Ture ud af huset

Årshjul

Der er faste traditioner for nogle af aktiviteterne i SFO’en. Det er eksempelvis:

 • Skakturnering

 • MGP

 • Fodboldturnering

 • Gallafest

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier