Velkommen til Børneuni

Børneuniversitetet på Vesterbro – Børneuni i daglig tale – er en lilleskole og en fri grundskole med ca. 280 elever fordelt på 10 årgange. Lilleskolerne er en del af Dansk Friskoleforening og hører under samme lovning som en privatskole.

Ledige pladser

Vi har været i gang med en udvidelsesproces i vores overbygning, og vi optager fremadrettet en ekstra 8. kl.hvert år. Vi har få ledige pladser i 9. kl. i skoleår 16/17. Det er også muligt at blive skrevet op på venteliste til de kommende år.

Vores principper

På Børneuniversitetet arbejder vi ud fra princippet, at det er børnenes interesse og motivation, som skal drive værket. Derfor giver vi børnene plads til at forske, eksperimentere og lege sig frem til ny erfaring og viden.

Børnene lærer hinanden at kende på tværs af alder gennem mange forskellige aktiviteter, hvor store og små støtter og drager nytte af hinanden. Fællesskab og samarbejde er vigtige grundelementer i dagligdagen på Børneuniversitetet.

Forældrene er en aktiv partner, når det kommer til skolens hverdag og udvikling. Det medfører et godt og konstruktivt samarbejde, og alle bidrager på de måder, de kan, både i elevens hverdag og i skolens sociale og praktiske aktiviteter.

Du kan også blive klogere på optagelsesproceduren, hverdagen og historien bag Børneuniversitetet. Og alt det andet, du gerne vil vide mere om som kommende eller nuværende elev eller forælder.

God læselyst.