Tilsynsrapport

Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler (Friskoleloven) skal undervisningen i en fri grundskole stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

En fri grundskole har således pligt til at give ethvert barn i den undervisningspligtige alder – og barnet har en tilsvarende ret til at modtage – en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Vurderingen af, om loven følges, varetages på Børne U.N.I af en certificeret tilsynsførende. Børne U.N.I har samarbejdet med den samme tilsynsførende gennem en række år.

I følge Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende skal skolens tilsynsførende vælges af forældrekredsen efter et særligt regelsæt. Skolens bestyrelse har ansvaret for, at valget gennemføres.

Tilsynet med skolens almindelige virksomhed påhviler forældrene til børn i skolen.

Hent tilsynserklæringer for de seneste år i pdf: