Forældrenes rolle

På Børne U.N.I skaber vi skolen sammen med forældrene.

Det sker i gensidig respekt for de forskellige roller, ansatte, forældre og elever har i Børne U.N.Is hverdag og kultur.

Vi har forventninger til forældrene på to niveauer:

Vi forventer, at I som familie bakker jeres børns skolegang op på almindelig vis:

 • At I samarbejder om evt. udfordringer for jeres børn
 • At børnene kommer friske og udhvilede til tiden
 • At børnene er forberedte til skoledagen og har de relevante ting med

Vi forventer, at I som forældre på de enkelte årgange og trin støtter op om skolen på almindelig vis:

 • At I kommer til forældremøder og arrangementer
 • At I kan samarbejde med de andre forældre om årgangens trivsel
 • At I bidrager til den gode tone og omgangsform – også på forældreintra
 • At I fremfører evt. kritik og bekymringer konstruktivt og så direkte som muligt
 • At I deltager i skolens vedtagne forældreopgaver

Forældreopgaver

Der findes nogle forskellige funktioner, man kan påtage sig som forældre på Børne U.N.I. Forældre har pligt til at afvikle 6 timers arbejde pr. barn pr. skoleår. Har man to eller flere børn på Børne U.N.I, skal der afvikles 12 timer totalt.

Det er forældrenes eget ansvar at få afviklet de obligatoriske timer, hvad end det er i form af deltagelse i en arbejdsweekend eller andet forældre-relevant arbejde.

Aktiviteter, der tæller som arbejdstimer:

 • Deltagelse i en arbejdsdag – 6 timer pr. barn pr. år

Arbejdstimerne kan også optjenes, hvis forældrene deltager i:

 • Bestyrelse
 • Forældreråd
 • Trivselsudvalg
 • Vikar til pædagogiske dage
 • Tovholder for sommerfest
 • Dimissionsfest – planlægges og afvikles af 9. årgangs forældre