Bestyrelsen

Bestyrelsen på Børne U.N.I bliver valgt på den årlige Generalforsamling, der bliver holdt årligt i slutningen af april. Bestyrelsen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoriblandt der udpeges en formand og en næstformand.

Bestyrelsen består af 4 (5) medlemmer valgt af forældrekredsen og 3 (2) eksterne medlemmer.

Desuden er der valgt tre suppleanter. Alle valgte deltager i skolens ordinære bestyrelsesmøder. Derudover deltager skolens ledelse, medarbejderrepræsentant og tillidsrepræsentant.

Møder og opgaver

Bestyrelsen, der er skolens øverste myndighed, holder ca. 11  møder om året. På bestyrelsesmøderne drøfter skolens ledelse med bestyrelsen alle overordnede forhold vedrørende skolens udvikling og drift.

Se gældende vedtægter for Børneuniversitetet.

Nuværende bestyrelse

Den nuværende bestyrelse er valgt den 26. april 2016

Interne bestyrelsesmedlemmer
Jakob de Lemos
Lasse Glavind
Ann Harpøth Thor
Jacob Smidt
Christian Rohmann

Eksterne bestyrelsesmedlemmer
Mette Eriksen
Peter Flügge

Suppleanter
Peter Gefeldt