Årsrapport

Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal der i forbindelse med regnskabet for de enkelte år udarbejdes en årsrapport. Rapporten indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der har været gældende for det pågældende regnskabsår, både administrativt, organisatorisk og pædagogisk.

Årsrapport Børneuniversitetet 2014 (pdf)

Ledelsesberetning 2014 (pdf)

Referat Generalforsamling 2015 (pdf)

Referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på skolens intranet, hvortil der kræves login.